เวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

d3a994fab513b606c6db45ff68075148.jpg


จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์คนใหม่ วันนี้คณะครูโรงเรียนบ้านปากบาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูนิวาริน จันทรุ่งโรจน์ ซึ่งไปรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์คนใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...

การแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนใต้      เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิครูดีศรีสงขลาได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนใต้ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด...

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปากบาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านอุได อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มาศึกษาดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวลปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดดมี ดร.ศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนายกา...

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปากบาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านพอแม้ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้มาศึกษาดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมี ดร.ศกลว...

นศ.มหาวิทยาลัยฟาฏอนีศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปากบาง วันนี้คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนอิสลามศึกษาและการจัดกิจกรรมของโรงเรียนบ้านปากบาง โดยมีดร.ศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและเล่ากิจกรรมความสำ...

ความประเสริฐในเดือนรอมฎอน
ความประเสริฐในเดือนรอมฎอน

อ่านต่อ.. »

การรลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา v 1.0 ...

อ่านต่อ.. »

การลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คลิกเลยครับ)


ข่าวสารจากสพฐ.


ข่าวสารการศึกษา


การศึกษาไทย


คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวนสพ.ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

cddaf6a2544f5da6e8a3ac10c65bf281.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


นาฬิกา


สอบงานราชการ


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง