โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด

<


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

มอบทุนนักเรียน วันนี้ทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มาพบผู้ปกครอง/นักเรียนเพื่อทำการสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านดูสภาพความเป็นจริงเพื่อมอบทุ...

ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วันนี้ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษคุณครูอภิชญา ปิตตะคะโส ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านปากบาง เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ ...

การประเมินการประกวดคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีอ 2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 3 ได้มอบหมายอภิเชษ คีรีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 3 พร้อมด้วยค...

โครงการนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ทางโรงเรีนบ้านปากบาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้นำนักเรียนและบุคลากรไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง ชมพิพิธภัณฑ์สั...

โรงไฟฟ้าจะนะมอบทุนการศึกษา วันนี้นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 5 ทุน อนุบาลจำนวน 2 ทุนๆ 1...

ความประเสริฐในเดือนรอมฎอน
ความประเสริฐในเดือนรอมฎอน

อ่านต่อ.. »

การรลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา v 1.0 ...

อ่านต่อ.. »

การลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คลิกเลยครับ)


การศึกษาไทย


ข่าวสารการศึกษา


แผนการจัดการเรียนรู้


คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านปากบาง


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3

oU1Ohy.png


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


สอบงานราชการ


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง