เวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและร่วมละศีลอดรอมฎอนอัล-มุบาร็อก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาม 2561 ทางโรงเรียนบ้านปากบาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 3 ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและจัดกิจกรรมร่วมะศีลอดระหว่างโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้นำศาสนา ชุมชน ตลอ...

ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่โรงเรียนบ้านบ่อโชน วันนี้นายสัมศักดิ์ ไชยสุวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนบ้านบ่อโชน ได้ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารในเครือข่ายตลิ่งชัน-สะกอม เพื่อนครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ในเครือข่ายร่วมต้อนรับอย่างอ...

ขอแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์คนใหม่ วันนี้คณะครูโรงเรียนบ้านปากบาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูนิวาริน จันทรุ่งโรจน์ ซึ่งไปรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์คนใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...

การแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนใต้      เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิครูดีศรีสงขลาได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนใต้ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด...

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปากบาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านอุได อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มาศึกษาดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวลปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดดมี ดร.ศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนายกา...

ความประเสริฐในเดือนรอมฎอน
ความประเสริฐในเดือนรอมฎอน

อ่านต่อ.. »

การรลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา v 1.0 ...

อ่านต่อ.. »

การลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คลิกเลยครับ)


ข่าวสารจากสพฐ.


ข่าวสารการศึกษา


การศึกษาไทย


คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวนสพ.ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


นาฬิกา


สอบงานราชการ


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง