โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด

<


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

18 ธันวาคม 2561 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดตรังและพัทลุง

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมบูรณาการปลูกรักต้นกล้า

กิจกรรมบูรณาการปลูกรักต้นกล้าโรงเรียนบ้านปากบาง

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันเด็ก 61

กิจกรรมวันเด็ก 61

อ่านต่อ.. »


เลือกสภานักเรียน

การคัดเลือกสภานักเรียนโรงเรียนบ้านปากบาง ปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ.. »


เลี้ยงส่งคุณครู

เลี้ยงส่งคุณครูย้ายและนักศึกษาฝึกสอน

อ่านต่อ.. »


ต้อนรับคุณครูย้ายคนใหม่

ต้อนรับคุณครูย้ายคนใหม่จากโรงเรียนบ้านพรุหลุมพี  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ...

อ่านต่อ.. »


ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบาง

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ...

อ่านต่อ.. »


ท้ศนศึกษาครู-บุคลากรโรงเรียนบ้านปากบาง

โครงการท้ศนศึกษาคณะครู-บุคลากรโรงเรียนบ้านปากบาง ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย ...

อ่านต่อ.. »


ดูห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

ศึกษานิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จากสพป.พัทลุง 2 ดูห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาโรงเรียนบ้านปากบาง ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมตลาดนัดวิชาการสัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการสัมพันธ์ชุมชน

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง