โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม

ประกวดเรียงความ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" จังหวัดชายแดนใต้

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนใต้ได้จัดกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้สถานศึกษาทุกส...

อ่านต่อ.. »


ดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านปากบาง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางสาวปวีณา จิตจริงใจ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อทอง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้นำคณะครู เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกีรยติโรงเรียนบ้านปากบาง โดยมี ดร.ศกลวรรณ สุขมี ผอ.โ...

อ่านต่อ.. »


เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านปากบาง โดยคณะครู บุคลากร สภานักเรียน และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเส...

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและร่วมละศีลอดรอมฎอนอัล-มุบาร็อก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาม 2561 ทางโรงเรียนบ้านปากบาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 3 ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและจัดกิจกรรมร่วมะศีลอดระหว่างโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้นำศาสนา ชุมชน ตลอ...

อ่านต่อ.. »


ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่โรงเรียนบ้านบ่อโชน

วันนี้นายสัมศักดิ์ ไชยสุวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนบ้านบ่อโชน ได้ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารในเครือข่ายตลิ่งชัน-สะกอม เพื่อนครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ในเครือข่ายร่วมต้อนรับอย่างอ...

อ่านต่อ.. »


ขอแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์คนใหม่

วันนี้คณะครูโรงเรียนบ้านปากบาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูนิวาริน จันทรุ่งโรจน์ ซึ่งไปรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์คนใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...

อ่านต่อ.. »


การแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนใต้

     เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิครูดีศรีสงขลาได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนใต้ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด...

อ่านต่อ.. »


ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปากบาง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านอุได อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มาศึกษาดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวลปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดดมี ดร.ศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนายกา...

อ่านต่อ.. »


ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปากบาง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านพอแม้ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้มาศึกษาดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมี ดร.ศกลว...

อ่านต่อ.. »


นศ.มหาวิทยาลัยฟาฏอนีศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปากบาง

วันนี้คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนอิสลามศึกษาและการจัดกิจกรรมของโรงเรียนบ้านปากบาง โดยมีดร.ศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและเล่ากิจกรรมความสำ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง