โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารดอกเตอร์คนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ศกลวรรณ สุขมี ที่สำเร็จปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ...

อ่านต่อ.. »


น้ำต้ม

         หลายคนเชื่อว่าความร้อน สามารถเอาชนะเชื้อโรคร้ายต่างๆได้  ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือน้ำดื่ม หากปรุงสุกด้วยความร้อนสูง หรือต้มจนเดือด ก่อนจะนำมารับประทาน ก็จะไม่เป็นอั...

อ่านต่อ.. »


ร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนและทัศนศึกษา จ.สุราษฏร์ธานี

เมื่อวัน 18-21 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านปากบาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา 3 ได้นำนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 6...

อ่านต่อ.. »


เมาลิดินนบีประจำปีมัสญิดสอลาหุดดีนบ้านปากบาง

เมื่ิอวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ทางมัสญิดสอลาหุดดีนบ้านปากบางโดยอิมามหัจญีหะหลีม หวะหลำ คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและสัปปุรุษประจำมัสญิด โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเมาลิดินนบีขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงชี...

อ่านต่อ.. »


พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมผู้นำศาสนาและกลุ่มแม่บ้าน

วันนี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และคณะได้มาเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีหะยีหะหลีม หวะหลำ ...

อ่านต่อ.. »


สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนบ้านปากบาง

เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้ผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำทะเลหนุน ทำให้เกิดน้ำท่วมภายในบริเวณโรงเรียนและห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติจนได้รับความเสียหายพอสมควร ...

อ่านต่อ.. »


ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์

วันนี้ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ ผลงานและรางวัลต่างๆที่ได้ในรอบปี ...

อ่านต่อ.. »


มอบอาหารช่วยเหลือนักเรียนที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วม

วันนี้ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้มอบอาหารช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้าน โดยมีนางศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบ จำนวน 13 คน ...

อ่านต่อ.. »


วันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 100 ปี

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านปากบาง ได้จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีและภูมิใจในความเป็นชาติไทย ...

อ่านต่อ.. »


โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2560 ร.ต.อ.ภิรมย์ ทองชุม รองสารวัตรป้องกันปราบปราม หน.ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรจะนะ  ประธานในพิธี ได้จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง