โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการสร้างการรับรู้จังหวัดสงขลา

วันที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการสร้างการรับรู้จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมไดอิชิ  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การอบร...

อ่านต่อ.. »


MOU สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนบ้านปากบางได้ดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 โดยได้ทำ MOU กับร้านค้าในชุมชนขอความร่วมมือไม่ขายบุหรีให้กับนักเรียน และได้รับความร่วมมือจากร้านค้าและชุมชนเป...

อ่านต่อ.. »


"บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย"

ด้วยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมครอบครัววันแม่แห่งชาติ 2560

ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้จัดกิจกรรมครอบครัววันแม่แห่งชาติ 2560 เพื่อให้แม่ลูกได้มีความรักความผูกพัน เรียนรู้ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นกิจกรรมระบายสีแม่ลูก ประดิษฐ์ดอกไม้ให้แม่ อ่านนิทานให้ลูกฟัง และก...

อ่านต่อ.. »


ดูงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนบ้านป่างาม อำเภอจะนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้นำคณะครูและยุวบรรณารักษ์ศึกษาดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนบ้านปากบาง โดยมีนางศกลวรรณ  สุขมี ผู้อำนว...

อ่านต่อ.. »


รวมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ

โรงเรียนบ้านปากบาง รวมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อและร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งดอกไม้ดังกล่าวจะออกดอกและบานสะพรั่งตั้งแต่วันที่ 20 ตุล...

อ่านต่อ.. »


โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมพบปะผู้ปกครองนักเรียนที่บ้าน อันจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบ้านกับโรงเรียนและทำให้ครูได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางบ้านของนักเรียน...

อ่านต่อ.. »


บรรยากาศวันฮารีรายออีดิลฟิตรีชุมชนบ้านปากบาง

หลังจากเสร็จสิ้นการถือศีลอดมาตลอดทั้งเดือนรอมฎอน ชาวมุสลิมจะมีการเฉลิมฉลองกันใน “วันอีฎิ้ลฟิตรี” หรือที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย นิยมเรียกว่า “วันฮารีรายอ” ถือได้...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมร่วมละศีลอด(รอมฏอนสัมพันธ์)ฮิจญ์เราะฮฺศักราช 1438

วันนี้ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้จัดกิจกรรมร่วมละศีลอดของนักเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารประจำมัสยิด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมกรรมการสถานศึกษา

วันนี้ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีนายตอหาด  เจะหนิ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้ก็แจกของละศีลอดให้กับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนอีกด...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง