โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม

"จุฬาราชมนตรี แจ้งชาวไทยมุสลิมดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน (เริ่มถือศีลอด)"

ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘เพื่อให้การกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสล...

อ่านต่อ.. »


ผู้นำศาสนาและเยาวชนร่วมพัฒนาศาสนสถานในชุมชน

ผู้นำศาสนา กรรมการมัสยิด ชุมชนและเยาวชนหมู่ที่ 4 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาศาสนสถานและบริเวณรอบมัสยิด ในโอกาสวันทำบุญกูโบร์(สุสาน) และเพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษท...

อ่านต่อ.. »


การประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปี 2558

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักถึงคุณค่าของการปฏิบัติงานแบบอย่างที่ดีแก่ราชการ โดยยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา และโครงงานดีเด่นเป็นประจ...

อ่านต่อ.. »


6 สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนควรคำนึง

ปฏิเสธไม่ได้ว่า บรรยากาศในห้องเรียนเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ผู้เรียนสนใจเรียนได้มากหรือน้อยเพียงใด หากอยากให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ห้องเรียนก็ต้องเป็นห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เอื้อต่อการเกิดจินต...

อ่านต่อ.. »


พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 1438

เวลา 16.30 น.วันที่ 8 เมษายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1438 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งช...

อ่านต่อ.. »


เลี้ยงส่งคุณครู

เลี้ยงส่งคุณครูย้ายและนักศึกษาฝึกสอนของโรงเรียนบ้านปากบาง

อ่านต่อ.. »


ต้อนรับคุณครูย้ายคนใหม่

วันนี้ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่  นางสาวนูรีหย๊ะ จันทรุ่งโรจน์ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านพรุหลุมพี โดยมีนางศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบางให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ...

อ่านต่อ.. »


ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบาง ปีการศึกษา 2559

ทางโรเรียนบ้านปากบางได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ  ดี-อามานโฮเตล&รีสอร์ท ปากบางสะกอมและเขาหลวงรีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช ...

อ่านต่อ.. »


ท้ศนศึกษาครู-บุคลากรโรงเรียนบ้านปากบาง

โรงเรียนบ้านปากบางได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาคณะครู-บุคลากร โดยมีเป้าหมายดังนี้ :- 1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีประสบการณ์ที่หลากหลาย 2.เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ 3.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจใ...

อ่านต่อ.. »


ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูฝูไรดา เต๊ะมาหมัด ครูสอนอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านปากบางที่ได้สอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครููผู้ช่วย ปี 2560       ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง