โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม


วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านปากบาง โดยคณะครู บุคลากร สภานักเรียน และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดของทุกภาคส่วน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความคิดที่ดี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมที้งให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง