โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม


เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางสาวปวีณา จิตจริงใจ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อทอง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้นำคณะครู เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกีรยติโรงเรียนบ้านปากบาง โดยมี ดร.ศกลวรรณ สุขมี ผอ.โรงเรียนบ้านปากบาง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของห้องสมุด ให้คณะครูได้นำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาการดำเนินการห้องสมุดของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป      


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง