โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม


ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนใต้ได้จัดกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว บัดนี้การดำเนินการประกวดได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลการประกวดระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เด็กหญิงวรัญญา มะยิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนบ้านปากบาง


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง