สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ค้นหา

ราคาทอง


จำนวนผู้เข้าชม


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางปัทมา รอดผล ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนวัดยางทองสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ห้องสมุดต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชชุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" ของโรงเรียนบ้านปากบางโดยมี ดร.ศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านปากบางให้การต้อนรับและบรรยายสรุปพร้อมชมกิจกรรมยุวบรรณรักษ์และการบริหารจัดการห้องสมุด


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน