เวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


จำนวนผู้เข้าชม


วันนี้ ท่านผู้อำนวยการ วิภานันท์ ทองเจริญ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนบ้านน้ำลัด อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และนายอับดุลกอเดร์ ดารามะ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนโตะบาลา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะครู ได้มาศึกษาดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนบ้านปากบางและได้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมของห้องสมุดสู่การขับเคลื่อนห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีดร.ศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบางให้ต้อนรับอย่างอบอุ่น 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง