โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยคณะกรรมการติดตามและการประเมินฯ ได้มาประเมินและตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากบาง จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้รับข้อคิด แนวทางในการพัฒนาตลอดการจัดการเรียนการสอน อันจะนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง