โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด

<


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม


วันนี้นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 5 ทุน อนุบาลจำนวน 2 ทุนๆ 1,000 บาท ประถมศึกษาจำนวน 3 ทุนๆละ 2,000 บาท รวมเป็นจำนวน เงิน 8,000 บาท ทางโรงเรียนบ้านปากบาง บุคลากรและนักเรียนต้องขออบคุณโรงไฟฟ้าจะนะ ที่ได้สนับสนุน ส่งเสริมและให้โอกาสเด็กนักเรียนที่เรียนดีได้มีทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง