โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด

<


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ทางโรงเรีนบ้านปากบาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้นำนักเรียนและบุคลากรไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง และนาโปแกแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ สัมผัสกลิ่นอายท้องทุ่ง นาข้าวเขียวขจีและโอบล้อมด้วยศาลาและกระท่อมไม้ธรรมชาติ จังหวัดพัทลุง โดยนำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองประสบการณ์ตรงและสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง