โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด

<


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 3 ได้มอบหมายอภิเชษ คีรีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการประกวดคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ประเมินการประกวดคัดเลือกฯ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ณ โรงเรียนบ้านปากบาง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง