โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด

<


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม


โรงเรียนบ้านปากบาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา เขต 3 โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2481 มีนายภาค ขวัญทองยิ้ม เป็นครูใหญ่คนแรก อาศัยอาคารของด่านภาษีเป็นที่จัดการเรียนการสอน

พ.ศ.2492 ย้ายมาอยู่ในที่ดินกลางหมู่บ้านมีเนื้อที่ประมาณ 2 งาน โดยมีนายสัน สมจิต และนายหลี ใบดุเก็ม บริจาค
 

dsc00675


พ.ศ.2518 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจึงย้ายมาอยู่ในที่ดินแปลงปัจจุบันเนื้อที่ 4 ไร่ นายปุ่น หวั่นห้วย และราษฏรได้บริจาคเพิ่มเติมเป็น 7 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา มีอาคารเรียน แบบ ป.1 ก จำนวน 2 หลัง ห้องน้ำ 2 หลัง (อาคารเรียนแบบ ป.1 ก กำลังดำเนินการรื้อถอน 1 หลัง มีอาคารประกอบ 2 หลัง

ใน ปีพ.ศ. 2551 ได้งบประมาณจาก JUSMAG เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 2 หลัง 12 ห้องเรียน พร้อมวัสดุครุภัณฑ์ ห้องน้ำ 2 หลัง 28 ที่นั่ง โดยได้จัดทำพิธีส่งมอบอาคารเรียน ในวันที่ 16 มิถนายน พ.ศ. 2552
 

dsc01917


ปัจจุบัน นางศกลวรรณ สุขมี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน


ที่ตั้ง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 250 เมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอจะนะ 12 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เป็นระยะทาง 32 กิโลเมตร
 

dsc00678


สภาพชุมชน

มีจำนวนครัวเรือน 240 ครัวเรือน ประชากร 1,197 คน ส่วนใหญ่ยากจน นับถือศาสนาอิสลาม 99.50% อาชีพส่วนใหญ่คือ ประมง รองลงมา รับจ้าง และทำสวนยาง พื้นที่เป็นดินเปรี้ยว ติดคลองชายทะเล น้ำท่วมขัง
 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง