โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด

<


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบาง ปีการศึกษา 2560

 

ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 20 24 44
อนุบาล 2 14 11 25
ประถมศึกษาปีที่ 1 16 5 21
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 14 23
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 12 29
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 15 32
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 12 25
รวม 121 108 229

ข้อมูล  ณ  วันที่  16  พฤษภาคม  2560

 

ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนบ้านปากบาง
 

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารโรงเรียน - 1 1
ครูชำนาญการพิเศษ 1 2 3
ครูชำนาญการ 1 4 5
ครูผู้ช่วย - 1 1
พนักงานราชการ 1 2 3
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 - 1
พนักงานบริการ 1 - 1
รวม 6 11 17

 

 ดูภาพบุคลากรของเราได้ที่นี่... คลิกเลย

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง