โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นายตอหาด เจะหนิ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายเหย็บ หมะประสิทธิ์

ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายชูศักดิ์ เจ๊ะหมะ

ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายดลรอฝาด นิเส๊ะ

ตำแหน่ง : ผู้ัแทนทรงคุณวุฒิ
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายเจ๊ะหลาง เหล๊าะเหล็ม

ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาฝีย๊ะ มุทะจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางเย๊าะ โต๊ะหัด

ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายยะยา สันสะและ

ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางศกลวรรณ สุขมี

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง